Romhány község honlapja

fődek

Tisztelt Földhasználók!

Alulírott, Arany Turul Vadásztársaság mint az 553110-201 kódszámú vadászterület vadászatra jogosultjaként a mezőgazdasági vadkárok elhárítása érdekében az alábbi közleményt és kérelmet tesszük közzé:

Kérjük a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy vetésterületeiket a vetés időpontját, tervezett növénykultúrát a vadászatra jogosult részére írásba bejelenteni szíveskedjenek, hogy az adatok összesítése alapján vetéstérképet készíthessünk és hatékony vadkár elhárítási tevékenységet szervezhessünk meg.
Az 1996. évi LV. törvény 79. § értelmében földhasználó köteles a vadkár megelőzésében elhárításában és csökkentésében közreműködni, károkozás veszélye esetén köteles a vadászatra jogosultat értesíteni.

Kérjük Önöket, hogy a vadkárok megelőzése érdekében hatékony együttműködést valósítunk meg, a vadászatra jogosult részéről kapcsolattartó személyként
Selmeczi Péter (06-20-299-77-47)

Hidvégi Zoltán (06-20-299-61-17) hivatásos vadászt jelöljük meg.

Romhány, 2017. március 31.

Arany Turul Vadásztársaság
2654 Romhány, Kossuth út 53.