Romhány község honlapja

DSC02750 FILEminimizerZÁRTKERTI INGATLAN TULAJDONOSAI RÉSZÉRE

zártkertekben elhelyezkedő földrészletek

művelési ágának megváltoztatásáról

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) módosításával lehetőség nyílt arra, hogy – az Inytv. 89/A. § (1)-(2) bekezdései alapján - a tulajdonos 2016. december 31-ig kérhetiaz ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését, mely eljárásdíjmentes (a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10.000,- forint díjat kell fizetni).

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az Inytv. végrehajtási rendeletének új 47/A. alcíme alatt 50/A. §-50/E. §) tartalmazza a zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó különös szabályokat. Közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát.

A kérelmet egy külön erre az eljárásra rendszeresítettformanyomtatványon– a tulajdonos(társak)nak (vagy a meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal Földhivatali osztályán kell benyújtania. Rétsági Járási Hivatal Földhivatali Osztályának címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.

A formanyomtatvány Romhány község honlapján a letölthető nyomtatványok között megtalálható, valamint átvehető a Romhányi Polgármesteri Hivatal 1. számú irodájában.


A művelés alól kivett területként történő átvezetés előnye: az adás-vételi szerződések tekintetében az ügyintézési határidő jelentősen lerövidül, mivel ha az ingatlan "kivett" művelési ágban lesz nyilvántartva akkor már nem a Termőföld tv. vonatkozik rá, és sem kifüggeszteni, sem mezőgazdasági igazgatási (földhivatali) jóváhagyás nem kell hozzá.

Romhányi Polgármesteri Hivatal