Romhány község honlapja

Kezdőlap Kezdőlap Keresés Keresés Egy szinttel feljebb Egy szinttel feljebb
Kategória: Rendeletek
2. oldal / 2
ElsőElőző12KövetkezőUtolsó

 

Fájlok:

pdf.png a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Friss

Letöltés

pdf.png a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Friss

Letöltés

pdf.png a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. éviCXL. törvény hatálybalépése miatt szükséges rendeletmódosításokról Friss

Letöltés

pdf.png a temetőkről és a temetkezésről Friss

Letöltés

pdf.png díszpolgári cím adományozásáról Friss

Letöltés

pdf.png az önkormányzati hatósági ügyek intézésének szabályairól Friss

Letöltés

pdf.png az államháztartáson kívüli források átadásának, átvételének rendjéről Friss

Letöltés

pdf.png autóbuszok és tehergépjárművek parkolásáról Friss

Letöltés

pdf.png az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról Friss

Letöltés

pdf.png helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról Friss

Letöltés

pdf.png a helyi szilárd kommunális hulladéklerakó rekultivációs tervéről Friss

Letöltés

pdf.png az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Friss

Letöltés

pdf.png az építési változtatási tilalomról Friss

Letöltés

pdf.png az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről Friss

Letöltés

pdf.png az önkormányzati tulajdonú külterületi termőföld ingatlanok és külterületi fekvésű korábban zártkerti ingatlanok értékesítéséről

Letöltés

pdf.png a közterületek használatáról

Letöltés

pdf.png az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról

Letöltés

pdf.png Romhány község településrendezési tervéről és helyi építésügyi szabályozási tervéről Friss

Letöltés

pdf.png a közterületnevek megállapításáról valamint azok jelöléséről

Letöltés

pdf.png a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról

Letöltés

pdf.png az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítéséről

Letöltés

pdf.png a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Letöltés

pdf.png a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Friss

Letöltés

pdf.png a sportról

Letöltés

pdf.png Rendelet Romhány község 2015. évi költségvetéséről Friss

Letöltés

pdf.png 15-2001.(VII.24.) rendelet - építési változtatási tilalomról Friss

Letöltés

pdf.png 8-1995.(V.3.) rendelet - az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítéséről Friss

Letöltés